محاسبات

برای محاسبه ی تجهیزات سالن های مرغداری بر روی دکمه ی مربوطه کلیک نمایید.

محاسبات سالن مرغ گوشتی

برای محاسبه ی تجهیزات سالن های مرغ گوشتی بر روی دکمه ی مربوطه کلیک نمایید.

محاسبات سالن مرغ مادر

برای محاسبه ی تجهیزات سالن های مرغ مادر بر روی دکمه ی مربوطه کلیک نمایید.

محاسبات سالن مرغ تخم گذار

برای محاسبه ی تجهیزات سالن های مرغ تخم گذار بر روی دکمه ی مربوطه کلیک نمایید.

سایر محاسبات سالن

برای محاسبه ی تجهیزات سیستم تهویه و پد سلولوزی انواع سالن بر روی دکمه ی مربوطه کلیک نمایید.

محاسبات سیستم پد سلولزی

سیستم دانخوری بشقابی بوقلمون

محاسبات سیستم تهویه

محاسبات سیستم پد سلولزی

سیستم دانخوری بشقابی بوقلمون

محاسبات سیستم تهویه

0
    سبد استعلام
    سبد خالی استبازگشت